Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny

Tak jak co miesiąc 16 dnia każdego miesiąca również w niedzielę 16 maja br. w czasie Mszy świętej o godz. 18.30 oraz po jej zakończeniu będziemy modlić się w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem Jej świętych patronów. Ze względów bezpieczeństwa jeżeli będzie taka konieczność Eucharystia i nabożeństwo będą odprawiane również w Auli nr.8 oraz w Auli św. Franciszka stosownie do ustalonej prawem liczby wiernych. Nasza obecność na wspomnianej Eucharystii jest wyrazem pamięci, polskiego serca i ludzi wiary. Modlitwą pragniemy tego dnia – jak to mamy w zwyczaju ogarnąć wszystkie sprawy Ojczyzny. Modląc się w intencji Ojczyzny kierujemy, więc naszą myśli ku przyszłości, ku nadziei w odniesieniu do naszego życia narodowego, politycznego i wspólnotowego. Jest to pełna powagi oraz zadumy wspólnota liturgiczna, jakże inna od tego, co widzimy w mediach, co jest wyzbyte z miłości, co jest pełne ataków w stosunku do tych, którzy szukają prawdy. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński przed laty mówił, iż Ojczyzna to wspólnota ludzi związanych z konkretną sprawą, historią. Dzisiaj ciągle słyszymy o demokracji, a czy nie jest tak, że dziś coraz częściej widzimy dyktaturę relatywizmu i przemocy. Przypomniał w tym kontekście nauczanie Jana Pawła II, który powiedział, że demokracja ma być oparta na wartościach i ma służyć człowiekowi. Chlubimy się, że jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i mamy wrodzoną tolerancję, lecz czyżby poprawność polityczna była ponad prawdą i sprawiedliwością?. Święty papież Jan Paweł II prosił nas, by Naród i Kościół były mocne dziedzictwem nauczana ks. kard. Wyszyńskiego. Jeżeli Kościół w Ojczyźnie naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego i chrześcijańskiej moralności, to staje jednocześnie w obronie Narodu. Trudna jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest podźwignięciem człowieka, rodziny i Narodu. Jakże szczególnie aktualne jest dziś nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ks. kard. Wyszyńskiego dotyczące rodziny, a w szerszej perspektywie – naszej Ojczyzny. Dziś potrzeba nam wierności Ewangelii Chrystusowej, duchowi narodowemu, sumiennego wykonywania naszych obowiązków. Trzeba modlić się o wielkich i mądrych przywódców, o odnowę moralną naszego narodu. Trzeba też często stawiać pytania o Polskę. Jest to nasze prawo i nasz obowiązek. W tym szczególnym czasie módlmy się także Miłosierdziu Bożemu polecając ofiary tej katastrofy. Jak wiemy w katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154, 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Na pokładzie samolotu był ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński oraz pierwsza dama Maria Kaczyńska. 

 

red.

Brak możliwości komentowania