Kochamy Cię Panie Jezu – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę 16 maja br. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 23 maja w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasza wspólnota parafialna razem z grupą 121. dzieci z klas trzecich przeżywała radość z ich Pierwszej Komunii Świętej. W czasie Mszy świętych o godz. 10.00 oraz o godz. 11.30, którym przewodniczył O. Zdzisław Tamioła – proboszcz naszej parafii w podniosłej i modlitewnej atmosferze dzieci, rodzice, rodzice chrzestni, goście  z radością witali ten Święty Sakrament, do którego przystępowały dzieci, rozpoczynając nową drogę życia. Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce. W obecnym, negatywnym niestety kontekście społecznym i kulturowym, pogłębione przygotowanie i przeżywanie I Komunii Świętej stwarza wyjątkową szansę na umocnienie w dobru zarówno dziecka, jak i jego rodziców powiedział w okolicznościowym kazaniu O. Zdzisław. Komunia święta przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest samym tylko ciałem kontynuował O. proboszcz. Komunia święta jest też potwierdzeniem niezwykłej godności człowieka. Przypomina nam o tym, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga. Tak, jak kochająca matka karmi swoje dziecko własną piersią, tak jeszcze bardziej kochający Bóg karmi nas w komunii świętej samym sobą! To chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraźni Bożej miłości względem człowieka. I tak, jak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm dla niemowlęcia, jak mleko matki, tak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm duchowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak karmienie się Bogiem: Jego obecnością, miłością i prawdą. Komunia święta jest pokarmem bogatszego człowieczeństwa. Jest umocnieniem na drodze dorastania do świętości. Nie jest w stanie postępować w sposób godny człowieka ktoś, kto karmi się tym, co uwłacza jego godności i świętości. Komunia święta jest bezcennym pokarmem dla tych ludzi, którzy mają ewangeliczną mentalność zwycięzcy, czyli zgodnie z pragnieniem Jezusa, chcą czynić jedynie to, co dobre. Uczniów Jezusa interesuje wyłącznie optymalny sposób życia, czyli świętość, gdyż świętość to najpiękniejsza normalność dla człowieka stworzonego z miłości na obraz i podobieństwo Boga. Ewangeliczna świętość to nie ucieczka od życia czy cierpiętnictwo lecz naśladowanie Chrystusa, który umiał tak mocno kochać, że fascynował ludzi dobrej woli. Życząc dzieciom, które przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej zakochania się w Jezusie Eucharystycznym prosimy jednocześnie o modlitwę w ich intencji.

red.

Brak możliwości komentowania