Świadkowie wiary, nadziei i miłości – liturgiczne wspomnienie polskich męczenników

7 czerwca obchodzimy wspomnienie liturgiczne błogosławionych misjonarzy-męczenników: Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. 7 czerwca to dzień święceń błogosławionych męczenników. 35 lat temu w kościele pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu o. Zbigniew przyjął święcenia prezbiteratu, a o. Michał – diakonatu. Uroczystość połączona była z obchodami 750-lecia przybycia franciszkanów do Polski, do Wrocławia. Kult pierwszych polskich błogosławionych misjonarzy-męczenników bardzo szybko się rozwija. Wspomnienie męczeńskiej śmierci naszych współbraci jest potrójnym zaproszeniem: aby, jak św. Franciszek, wytrwać w wierności Jezusowi; aby miłować i służyć Mu ze wszystkich naszych sił; aby głosić i dawać świadectwo zawsze, wszędzie i każdemu o Jego królestwie pokoju i dobra — mówił w czasie Mszy świętej dziękczynnej Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W okolicznościowym kazaniu kard. Amato przypomniał życie i męczeństwo dwóch franciszkanów, zaznaczając, że „prześladowanie i męczeństwo przynależą do powołania chrześcijańskiego”. Nasi Męczennicy, chociaż świadomi grożącego im niebezpieczeństwa, zdecydowali się zostać, aby pozostać wiernymi Bogu i nie opuszczać ludu, zaatakowanego przez drapieżne wilki (…). Żyli intensywnie swoją wiarą, nadzieją i miłością. Zapał misyjny nie był dla nich kaprysem młodości, egzotyczną przygodą, ale wiernością słowu Chrystusa zmartwychwstałego — tłumaczył. Męczeństwo było dla nich autentyczną koroną chwały, która nadała pełny sens ich egzystencji — dodał purpurat. O. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski ponieśli śmierć męczeńską z rąk komunistycznych terrorystów 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru. Decyzją papieża Franciszka 5 grudnia 2015 r. zostali wyniesieni na ołtarze i ogłoszeni błogosławionymi. W tym dniu w naszych modlitwach pamiętajmy o O. Proboszczu, który obchodzi 35. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. 

red.

Dodaj komentarz