Wypominki – listopadowa modlitwa za zmarłych

Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych krewnych i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza listę nazwisk zmarłych, którą odczytuje podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji. Najczęściej wierni odmawiają w intencji zmarłych różaniec lub tradycyjną modlitwę „Wieczny odpoczynek”. Wypominki często funkcjonują w dwojakiej odmianie jako listopadowe (miesięczne) – gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych oraz roczne – gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w każdą niedzielę przed Mszą świętą.

Od dyptyków do wypominek

Modlitwa za zmarłych praktykowana jest w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy św. za zmarłych pokutujących w czyśćcu. W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców. Z biegiem lat dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dusze czyścowe czekają na naszą pomoc!

Kościół modli się za wszystkich zmarłych, szczególnie w listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących. Czyściec to stan, w jakim znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w takim stanie grzeszności, który nie pozwala im na pełne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Według św. Katarzyny Genueńskiej, która pisała o tajemnicy czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on dziełem miłosierdzia Boskiego.

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej II w. tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym.  Nabożeństwa Wypominkowe w naszym kościele odprawiane będą: w tygodniu o godz. 18.00. W niedzielę o godz. 17.00. W ten sposób, przez regularne przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy za nich, podtrzymujemy stałą łączność z Kościołem cierpiącym w czyśćcu. To jedna z najbardziej tradycyjnych form realizacji tajemnicy „Świętych obcowania”. Zapraszamy. Poniżej publikujemy Nabożeństw Wypominkowych według zgłaszanych ulic. 

                                           

                                                      NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE – porządek według ulic

 

 • 3 listopada – Za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych, dobrodziejów Zakonu i zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
 • 4 listopada – Chojnowska
 • 5 listopada – Za zmarłych parafian (listopad 2021 – październik 2022)
 • 6 listopada – Za zmarłych z grup duszpasterskich
 • 7 listopada – Artyleryjska, Anielewicza, Głowackiego
 • 8 listopada – Batorego, Boczna, Fredry
 • 9 listopada – Działkowa, Franciszkańska, Dziennikarska
 • 10 listopada – Rynek, Piekarska
 • 11 listopada – Głogowska, Brama Głogowska, Dąbrowskiego, Dworcowa, Pocztowa, Ściegiennego
 • 12 listopada – Torowa
 • 13 listopada – Gwarna, Środkowa, Zamkowa, Wrocławska, Skarbowa, Parkowa, Plac Klasztorny, Bilsego
 • 14 listopada – Jagiellońska, Korczaka
 • 15 listopada – Hutników Piechoty
 • 16 listopada – Książęca, Krótka, Przemysłowa, Wazów, E. Plater
 • 17 listopada – Senatorska
 • 18 listopada – Św.Wojciecha, Saperska
 • 19 listopada – Paderewskiego, Nowa
 • 20 listopada – Lotnicza
 • 21 listopada – Matejki, Sejmowa
 • 22 listopada – Kraszewskiego, Kochanowskiego
 • 23 listopada – Prusa, Masarska, Sierocińska, Ścinawska, Łokietka
 • 24 listopada – Żwirki i Wigury
 • 25 listopada – M.C.Skłodowskiej
 • 26 listopada – Piastowska
 • 27 listopada – Złotoryjska, Kard. Kominka, Plac Wolności
 • 28 listopada – Młynarska, Rycerska
 • 29 listopada – Za zmarłych (bez podania ulicy)
 • 30 listopada – Za zmarłych (bez podania ulicy) 

 

red.

Dodaj komentarz