Twój 1% Pomaga nam nieść Pokój i Dobro

Możesz wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1% podatku. Środki zostaną przeznaczone na: formację dzieci i młodzieży, wolontariat, pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach, misje, edukację i naukę, kulturę i ratowanie zabytków, profilaktykę i terapię uzależnień, inną działalność statutową fundacji,Jak przekazać 1% ?,

 

 

W formularzu PIT należy wpisać:

Obliczoną kwotę podatku
Urząd skarbowy sam przekaże Twój 1% na nasze konto. 

 Możesz przekazać więc przekazać 1% podatku od swoich dochodów na rzecz Parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Aby to uczynić w deklaracji PIT wpisz:

  • numer KRS: 0000397954
  • cel szczegółowy: Legnica 12

1% zostanie przeznaczony na:

  • prace ratunkowe i renowacyjne, które zostały podjęte i w dalszym ciągu będą prowadzone w naszej franciszkańskiej świątyni

 
 
 
 
W herbie franciszkanów widnieją dwie wyciągnięte dłonie. To piękna alegoria braterstwa i otwartości, chylenia czoła i wyciągania ręki w stronę każdego potrzebującego… Te ideały stały się impulsem do powołania naszej organizacji, miejsca gdzie wspólnie będziemy starać się dotrzeć do tych, od których świat się odwrócił – tych „niewygodnych” lub „niewidzialnych” dla społeczeństwa. 
 
Dnia 3 października 2011 roku w krakowskim Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000397954 została zarejestrowana Fundacja Brat Słońce – nowe dzieło południowej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Data rejestracji naszej organizacji jest bardzo wymowna i wydaje się nie być przypadkowa… W Kościele Katolickim, 4 października to dzień wspomnienia Świętego Franciszka z Asyżu. Wszyscy, którzy mają do czynienia z Fundacją wierzą, że to nasz Patron od początku pomaga w jej budowie. I dlatego niezmiernie cieszy nas uśmiech losu w postaci daty rejestracji Fundacji w rocznicę jego śmierci. 
 
Także nazwa organizacji – Brat Słońce jest związana z tym wielkim człowiekiem. Pochodzi z Pieśni Słonecznej, czyli pochwały wszelkiego stworzenia, którą wyśpiewał Bogu chory święty Franciszek. 
 
Fundacja jest organizacja pozarządową i podlega wszelkim wymogom jakim takie organizacje muszą sprostać. Jest zarejestrowana jako podatnik w Urzędzie Skarbowym, składa deklaracje podatkowe, prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i wydanymi na jej postawie przepisami wykonawczymi oraz z uwzględnieniem wszystkich aspektów, o których mowa w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1986, Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
Chcielibyśmy aby nasza działalność była jak najbardziej przejrzysta i dlatego od 2012 roku dokumentacja finansowa, formalna i merytoryczna z działalności Fundacji jest podawana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej treści na naszej stronie internetowej  www.bratslonce.pl

 

 

 

 

red.


Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

Brak możliwości komentowania.