Lektorzy

 

Wszystkich biorących udział w Liturgii, obdarzonych talentem dobrego czytania – od dzieci po seniorów, członków wspólnot i osób nigdzie niezrzeszonych – zachęcamy do włączania się do posługi czytania Słowa Bożego i Modlitwy wiernych. Wspólnota lektorów liczy już kilkadziesiąt osób. Wśród nich są ministranci, studenci, osoby dorosłe i seniorzy. Wspólnota ma dwoje koordynatorów, którymi są: Jan Nowak i Sabina Opalińska Ilków. Dbają oni o to, aby podczas każdej Mszy św., zarówno w dni świąteczne, jak i powszednie, nie zabrakło czytających. Zadaniem lektorów jest czytania Słowa Bożego, Psalmów responsoryjnych i Antyfon (podczas Mszy św. recytowanych) oraz Modlitwy wiernych. Do podjęcia tych zadań lektorzy są odpowiednio przygotowywani. Od 2021 roku organizujemy kursy lektorskie, podczas których omawiane są takie zagadnienia, jak: podstawy liturgii, wprowadzenie do Pisma Świętego, formacja duchowa, dykcja i akustyka. Okazjonalnie organizujemy także spotkania formacyjne, podczas których uzupełniana jest wiedza i umacniane są umiejętności lektorów.

Nie trzeba być literatem, czy aktorem, aby zostać lektorem. 

Zapraszamy do posługi lektora w naszym kościele.

O terminach kursów informujemy kilka tygodni wcześniej.

Czytania na poszczególne dni można odnaleźć w kalendarzach liturgicznych, a także na stronach internetowych (np. www.brewiarz.pl) i w aplikacjach (np. Pismo Święte).

Kontakt: o. Bronisław Staworowski, kom. 603 757 139, e-mail: b.staworowski@franciszkanie.pl

Brak możliwości komentowania.