Domowy Kościół

Domowy Kościół – Oaza Rodzin

domowykosciol

Mówiąc o historii Domowego Kościoła, nie sposób nie zacząć od genezy powstania Ruchu Światło –Życie. Jego założyciel, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), odczytując znaki czasu, dostrzegł problem, który sam przeżył: nawet wypełnianie praktyk religijnych proponowanych przez Kościół nie wystarczy do przeżywania dojrzałej wiary. To skłoniło go do podjęcia konkretnych działań duszpasterskich. Rozpoczął na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła od organizowania rekolekcji oazowych dla ministrantów (1954), Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957-1960), a w latach następnych wypracował cały system formacyjno-ewangelizacyjny, obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych. W pewnym momencie ks. Blachnicki odkrył, że aby ideał wychowawczy i formacyjny wypracowany w oazach z młodzieżą mógł przynosić trwałe owoce, musi być realizowany najpierw w rodzinie, przez wszystkich jej członków.

Oto jego wypowiedzi na ten temat: jeśli nie będzie rodziny chrześcijańskiej, to nie będzie Kościoła, bo nie będzie instytucjonalnego katechumenatu wprowadzającego Kościół w nowe pokolenia (…) Celem duszpasterstwa musi być urzeczywistnienie Kościoła w rodzinie, tak aby każda rodzina chrześcijańska stanowiła Kościół w miniaturze – „eklezjolę”. Tak rozwijający się w Polsce od roku 1969 Ruch Żywego Kościoła, od 1976 roku pod nazwą Ruch Światło-Życie, podjął w czasie wakacji 1973 roku próbę zastosowania metody oazy rekolekcyjnej do grup rodzinnych, organizując w Krościenku pierwszą oazę rodzin. W trzech kolejnych turnusach oaz rodzin w Krościenku n. Dunajcem, w Centrum Ruchu Światło-Życie, uczestniczyło 51 rodzin z 10 diecezji. Większość uczestników po powrocie do swoich środowisk parafialnych deklarowała gotowość dalszej pracy w duchu oazy w swoich środowiskach parafialnych, pytając o program i oczekując pomocy w tej pracy.

Po wakacjach 1973 roku ks. Blachnicki założył pierwszy próbny krąg rodzinny w Lublinie. W ten sposób, już z pierwszych oaz rekolekcyjnych dla rodzin wyszedł impuls do powstania ruchu odnowy rodziny chrześcijańskiej, któremu w 1978 roku Założyciel, ks. Franciszek Blachnicki, nadał nazwę Ruch Domowy Kościół (RDK). Ruch ten, rozwijając się w ramach Ruchu Światło-Życie i równolegle do niego, wywodząc się z oaz rekolekcyjnych, z kolei sam zaczął inspirować rozwój tych oaz, widząc w nich podstawową metodę swojej wstępnej, inicjacyjnej formacji. Oazy rodzin stały się więc metodą wprowadzania nowych rodzin do Ruchu. 

Z inicjatywy ks. Blachnickiego, po wakacjach 1974 roku miało miejsce, pierwsze w historii Podsumowanie oaz rodzinnych. Postanowiono wtedy zakładać kręgi spośród rodzin, które uczestniczyły w oazach w ciągu dwóch lat. Te misję ks. Franciszek Blachnicki powierzył między innymi. siostrze Jadwidze Skudro ze Zgromadzenia Sióstr Sacré Coeur, która miała znaczący wkład w powstanie i rozwój Domowego Kościoła, strzegąc (także na polecenie ks. Blachnickiego) jego charyzmatu. Powstało wtedy 36 kręgów: w Łodzi, Częstochowie, Gdyni, Białymstoku, Gorzowie, Krakowie, Przemyślu.

Na przełomie 1974 i 1975 roku, ks. Franciszek Blachnicki napisał pierwszą teczkę formacyjną, przedstawiając w niej program 15 dni oazy rodzin. Powstające kręgi otrzymywały natomiast inną teczkę zawierającą informacje o Ruchu oraz pomoce do miesięcznych spotkań w ciągu roku, pt. „Apostolat rodzinny”. W okresie Adwentu 1975 roku ukazał się pierwszy numer Listu do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół” – pisma o charakterze formacyjno-informacyjnym. W latach siedemdziesiątych zaczęły powstawać wspólnoty Ruchu Światło-Życie na Słowacji i w Czechach. W roku 1982 Założyciel utworzył w Carlsbergu (Niemcy) Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. W kolejnych latach wspólnoty Ruchu Światło-Życie powstawały w wielu innych krajach. Odpowiedzialnymi za Kręgi Domowego Kościoła są O. Andrzej Łaniecki oraz O. Grzegorz Barcik.

Brak możliwości komentowania.