Biel

Dziewczęca Służba Maryjna – Biel

dsm

„Przez Maryję do Jezusa” – to hasło przewodnie Dziewczęcej Służby Maryjnej, której głównym celem i zadaniem jest wzbudzenie pragnienia, aby żyć ciągle w łasce i przyjaźni z Jezusem. Jednym z obowiązków wynikających z przynależności do DSM  – Bieli jest codzienne odmawianie przy rannym pacierzu następującej modlitwy: „O Pani moja, o Matko moja, Cała się Tobie oddaję, Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, Serce moje i całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem, O dobra Matko broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.”

Informacje podstawowe:

Dziewczęca Służba Maryjna _ Biel istnieje w naszej wspólnocie od wielu lat, ale intensywną działalność rozpoczęła od 2002 roku. Wtedy też zaczęła angażować się w różne wydarzenia z życia parafii i Kościoła. Dziewczęta bardzo chętnie biorą udział w misteriach bożonarodzeniowych, przedstawieniach okolicznościowych oraz przygotowują oprawę muzyczną Mszy świętych. W czasie oktawy Bożego Ciała noszą feretrony i sztandary oraz śpiewają psalmy.Każde spotkanie rozpoczyna się i kończy wspólną modlitwą. W trakcie spotkań czytane są fragmenty Pisma Św. lub opowiadania o tematyce religijnej, które są wspólnie rozważane. Dziewczynki uczą się tez rożnych pieśni i piosenek religijnych. Podczas niektórych spotkań mogą rozwijać swoje umiejętności manualne poprzez wykonywanie różnych prac artystycznych, a czasem i kulinarne. Przeprowadzane są też zabawy tematyczne i konkursy. Dziewczynki chętnie angażują się w prace przy miejscowym kościele. Podczas uroczystych procesji eucharystycznych niosą figury z postaciami świętych, które przystrajają kwiatami. W wyznaczone dni października włączają się w odmawianie modlitwy różańcowej, a podczas niektórych Mszy św. w liturgię słowa poprzez czytanie czytań i śpiewanie psalmów. Co roku w święta Maryjne, dziewczynki ślubują, iż będą wypełniać 5 zadań Dziecka Maryi, wtedy też otrzymują pelerynki i medaliki, na znak przynależności do Maryi i Jezusa. Obrzędu przyjęcia kandydatek dokonuje Ojciec proboszcz. Wtedy też cała grupa uczestniczy w uroczystości, uświetniając ją swoim śpiewem oraz przygotowując liturgię Mszy świętej, podczas której w sposób szczególny ofiarujemy nowe kandydatki opiece Matki Bożej. Opiekunem grupy jest O. Michał Jednoróg

Brak możliwości komentowania.