Oaza

Oaza Młodzieżowa: Ruch Światło – Życie

oaza-300x246

Ruch Światło-Życie zainicjował Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Pragnął stworzyć system ciągłej formacji chrześcijańskiej, zwanej formacją deuterokatechumenalną. Wychodząc z założenia, że prawdziwy rozwój życia chrześcijańskiego nie może być wydarzeniem fragmentarycznym, czyli np. ograniczać się tylko do przygotowania do przyjęcia sakramentów, ale musi trwać przez całe życie, narastając krok po kroku. Ruch Światło-Życie pragnie objąć swoim oddziaływaniem jak najszersze kręgi począwszy od dzieci (Oaza Dzieci Bożych), poprzez młodzież (Oaza Żywego Kościoła) aż po rodziny (Oaza Rodzin, zwana też Ruchem Domowego Kościoła).

Celem pracy formacyjnej Ruchu jest kształtowanie dojrzałej postawy chrześcijańskiej poprzez pogłębianie życia modlitewnego, sakramentalnego, wchodzenie w bliski kontakt ze Słowem Bożym, kształtowanie postaw społecznych, co ma prowadzić do gotowości podjęcia posługi (diakonii) w Kościele według rozeznanego w trakcie formacji powołania. Jako wspólnota działająca przy klasztorze franciszkańskim pomagamy w prowadzeniu akcji charytatywnych np. kilka lat pomagaliśmy w akcji „Podaruj dzieciom Brata Słońce”, rozprowadzając losy i pomagając przy organizacji całego dzieła. Każdego roku nasza wspólnota przygotowuje Misterium o świętym Franciszku, św. Mikołaja, Żywą szopkę. Prowadzimy Drogi Krzyżowe dla młodzieży, zajmujemy się przygotowaniem i prowadzeniem czuwań modlitewnych. Współpracujemy z innymi wspólnotami naszej parafii (Oaza Rodzin, Lektorzy, Ministranci). Braliśmy udział w koncercie charytatywnym, z którego zebrane pieniądze zostały przeznaczone na kupno organów do naszego kościoła.Jako służba liturgiczna w każdą niedzielę zajmujemy się oprawą Mszy św. o godz. 9.15, a przy okazji świąt kościelnych pomagamy także i w ich oprawie liturgicznej.

Członkowie naszej wspólnoty mają możliwość wyjazdu na coroczne 15-dniowe rekolekcje letnie do Chęcin i Lubomierza, gdzie mieszczą się nasze ośrodki rekolekcyjne. Odpowiedzialnym za tą grupę duszpasterską jest O. Piotr Chmielowski. Młodzież Oazowa spotyka się w każdy piątek w sali nr 5 o godz. 17.00 . Poniżej umieszczamy link do facebookowej strony wspólnoty.

Brak możliwości komentowania.