Intencje

Poniedziałek, 23 styczeń 2023 r. 

7.00-Za + Edwarda Wojciechwskiego – intencja od siostry Jadwigi z Wałcza
7.00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
8.00-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
8.00-Intencja dziękczynna za otrzymane w życiu łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Barbary w 93 urodzin
9.00-Za + Stanisława Babisza – greg.
9.00-O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tomasza
18.30-Za + Tadeusza Jastrzębskiego – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Irenę i Winicjusza Jędzierowskich

Wtorek, 24 styczeń 2023 r. 

7.00-Za + zmarłych z rodzin Kubów i Żytkiewiczów
7.00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
8.00-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
9.00-Intencja dziękczynna za operację z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas dalszego leczenia oraz łaskę powrotu z ciężkiej choroby do pełnego zdrowia dla Bolesława
9.00-Intencja składkowa z prośbami do św. Antoniego
9.00-Za + Stanisława Babisza – greg.
18.30-Intencja dziękczynna za otrzymane w życiu łaski z prośbą o dary Ducha Świętego zdrowie i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Mireli w dniu 19 urodzin
18.30-Za + Stefana w 1 rocznicę śmierci

Środa, 25 styczeń 2023 r. 

7.00-Za + s. Placidę Terezinhę Gielinski
7.00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
8.00-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
8.00-Za + Danutę Andruchów w 2 rocznicę śmierci oraz Stefana i Rozalię
9.00-Za + Stanisława Babisza – greg.
9.00-Za + Władysława Mokrzyckiego w 35 rocznicę śmierci
18.30-Intencja składkowa z prośbami do Matki Bożej – Białej Legnickiej Pani
18.30-Za + Czesławę Śliwka oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 26 styczeń 2023 r. 

7.00-Za + Stanisława Janusa – Koronkowych Miłosierdzia Bożego
7.00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
7.00-O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Tomasza w 38 rocznicę urodzin
8.00-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
9.00-Za + syna Jana Warchoła w 8 rocznicę śmierci i jego brata Stanisława
9.00-Za + Stanisława Babisza – greg.
9.00-Za + Dymitro Mazurka w 1 rocznicę śmierci
18.30-Za + Aurelię

Piątek, 27 styczeń 2023 r. 

7.00-Za + s. Barbarę Szafrańską
7.00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
8.00-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
8.00-Za + mamę Michalinę Kolankowską, babcię Rozalię Chmielewską oraz Kazmierza Kiefer
9.00-Za + Stanisława Babisza – greg.
9.00-Za + Stanisława Janusa
18.30-Za + zmarłych polecanych w intencji składkowej
18.30-O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marii, jej rodziny i sąsiadów

Sobota, 28 styczeń 2023 r. 

7.00-Za + Beatę Koszkało – miesiąc po śmierci
7.00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
8.00-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
8.00-Za + Elżbietę Zanto – intencja od siostry Eugenii z rodziną
9.00-Za + rodziców: Stanisławę i Wincentego Koziorowskich
9.00-Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00-Za + Stanisława Babisza – greg.
18.30-Za + Andrzeja Grzybka w 32 rocznicę śmierci, córkę Zofię Mikulską w 2 rocznicę śmierci, rodziców: Stanisława, Janinę i Helenę oraz Józefa w 72 rocznicę śmierci, Helenę w 34 rocznicę śmierci a także zmarłych z rodzin Grzybków, Wolińskich i Miedzińskich

Niedziela,  29 styczeń 2023 r. Czwarta Niedziela Zwykła

6:00-Za + siostry, rodziców, krewnych sióstr oraz dobrodziejów zgromadzenia
7:00-Za + Wandę – Marię Cisek – greg.
8:30-Za + brata Stanisława Kasparowicza – greg.
10.00-Za + Feliksa, Wandę, Joannę i Jolantę oraz zmarłych z rodzin: Murawskich, Moczydłowskich i Tchorków
11:30-Za + Stanisława Babisza – greg.
13.00-Za Parafian
13:00-O łaskę nieba dla zmarłych członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – wschodnich
16.00-O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla sióstr i braci FZŚ oraz o. asystenta
18.30-Za + Stanisława Janusa – intencja od Maryjnej Wspólnoty Modlitewnej

Brak możliwości komentowania.