Intencje

Poniedziałek, 27 czerwiec 2022 r. 

7.00-Za + Mariannę Sieroń i Leopoldynę Kowalczyk
8.00-Za + Janinę Torończak – greg.
8.00-Za + Stanisława Ślipeńczuka – greg.
9.00-Za + Władysława i Jadwigę Szczepanowskich
9.00-Za + Krystynę Grzelak – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Władysława Kubica – greg.
18.30-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla członków 5 Róży Różańca Świętego oraz miłosierdzie Boże dla zmarłych z tej Róży
18.30-Za + Joannę Rybarczyk – miesiąc po śmierci

Wtorek, 28 czerwiec 2022 r. 

7.00-O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Haliny Kujawińskiej oraz dla jej dzieci: córki Elżbiety i syna Waldemara
8.00-Za + Janinę Torończak – greg.
8.00-Za + Stanisława Ślipeńczuka – greg.
9.00-Intencja składkowa z prośbami do św. Antoniego
9.00-Za + Janinę, Romana, Czesława i Jana Epów
9.00-Za + Urszulę, Julię, Tomasza, Stefanię, Teofila i Janusza
18.30-Za + Władysława Kubica – greg.
18.30-Za + Maria i Józefa Doroszuk, Anielę, Michała i Juliana Strembickich

Środa, 29 czerwiec  2022 r. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

7.00-O uzdrowienie, uwolnienie i opiekę Matki Bożej dla Martyny w dniu 17 rocznicy urodzin
7.00-Za + Jana Papucewicza w 16 rocznicę śmierci
8.00-Za + Janinę Torończak – greg.
8.00-Za + Stanisława Ślipeńczuka – greg.
9.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo świętych Patronów dla Piotra i Pawła oraz o dobre relacje braterskie
18.30-Intencja składkowa z prośbami do Matki Bożej – Białej Legnickiej Pani
18.30-Za + Władysława Kubica – greg.
18.30-Intencja o. Piotra Chmielowskiego w dniu imienin
18.30-Intencja o. Piotra Marszałkiewicza w dniu imienin

Czwartek, 30 czerwiec 2022 r. 

7.00-Za + Teresę Ruszkiewicz – miesiąc po śmierci
8.00-Za + Janinę Torończak – greg.
8.00-Za + Stanisława Ślipeńczuka – greg.
8.00-Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Julii w 6 rocznicę urodzin
9.00-Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Magdaleny w 40 rocznicę urodzin
18.30-Za + Władysława Kubica – greg.
18.30-Za + Marię – miesiąc po śmierci

Piątek, 1 lipiec  2022 r. 

7.00-Intencja dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o ulgę w cierpieniu, łaskę zdrowia i opiekę Maryi – Uzdrowienia Chorych dla Haliny w 85 rocznicę urodzin i Władysława Baran w 96 rocznicę urodzin
8.00-Za + Marię Chmielarczyk w 6 rocznicę śmierci
8.00-O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla pracowników Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
9.00-Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata z prośbą o błogosławieństwo Boże dla sióstr i braci wspólnoty Straży Honorowej oraz o. asystenta
18.30-Za + zmarłych polecanych w wypominkach
18.30-Za + Andrzeja Sokołowskiego w 3 rocznicę śmierci oraz bliskich z jego rodziny: Janinę, Władysława, Henryka i Stanisława Sokołowskich
18.30-Za + Władysława Kubica – greg. 30/30

Sobota, 2  lipiec 2022 r.

7.00-Za + Jana, Feliksa i Zofię Olszaków
8.00-Za + Franciszkę i Franciszka Pundyków
9.00-Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy całego świata z prośbą o błogosławieństwo Boże dla sióstr i braci wspólnoty Straży Honorowej oraz o. asystenta
9.00-O dary Ducha Świętego dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa pokój na świecie oraz w intencjach o asystenta
18.30-Za + Ewę Różańską w 12 rocznicę śmierci, Bronisława, Stanisławę Włoch, Stanisława Majda, Stanisława Dankowskiego oraz Feliksę Makowską

Niedziela, 3 lipiec 2022 r. Czternasta Niedziela Zwykła

6.00-Za Parafian
7.00-Za + Helenę Giżejewską w 12 rocznicę śmierci
8.30-Za + Halinę Matuszewską
10.00-Za + Tadeusza Stępniewskiego, jego rodziców: Marię i Józefa, zmarłych na Syberii z rodziny Stępniewskich, zmarłych rodziców: Antoninę i Antoniego Ochota, brata Czesława Golańskiego oraz Barbarę i Janinę
11.30-O łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego dla Jana, Genowefy i Barbary Szczepkowskich a także łaskę nieba dla + Czesławy Łaskarżewskiej w 2 rocznicę śmierci
13.00-Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Maryi na dalsze lata dla Anny i Sylwestra w 5 rocznicę ślubu oraz dla Adama z okazji 33 rocznicy urodzin
18.30-O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla sióstr i braci wspólnoty Żywego Różańca oraz dla o. asystenta
20.00-Za + Józefa Kałędkiewicza w 20 rocznicę śmierci

 

Brak możliwości komentowania.