Straż honorowa NSPJ

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

arcybractwo_strazy_honorowej_0

Przy Najświętszym Sercu

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała we Francji w 1863 r., czyli 146 lat temu, a impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie, wizytce z klasztoru Paray – le – Monial (XVII w.). S. S. Nawiedzenia (wizytki), szerząc kult Najświętszego Serca, inspirowały zakładanie bractw przy zgromadzeniach zakonnych i pośród wiernych. W rok po założeniu Straż Honorowa zyskała aprobatę Stolicy Apostolskiej. Wielu papieży, począwszy od Leona XIII, kierowało uwagę wiernych ku Najświętszego. Sercu, pośród nich również Jan Paweł II, który w orędziu na setną rocznicę (1999) poświęcenia ludzkości Najświętszego. Sercu powiedział m.in.: „człowiek roku 2000 potrzebuje Serca Chrystusa, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości”.

Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?

Stowarzyszeniem, które ma na celu, aby jego członkowie „uprzytomnili sobie nieustanną miłość Boga ku nim i ku ich bliźnim” (Statut Arcybractwa). Członkowie wspólnoty poczuwają się do wynagradzania Najświętszemu Sercu, zranionemu grzechami ludzi. Starają się ponadto przepajać swoje osobiste życie wiary, jak również apostolskie i zawodowe – miłością Serca Chrystusa. Stowarzyszeni – dla osiągnięcia tego celu – obierają sobie jedną godzinę w czasie dnia, podczas której w szczególny sposób pamiętają o Zbawicielu i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej zmiany.

Dlaczego Straż Honorowa? Skąd ta nazwa?

Wybrana godzina duchowej obecności przy Zbawicielu to pełnienie straży, swoista łączność z ofiarą Chrystusa, podjęcie cząstki wynagradzania, uwielbienia i miłości, cząstki, którą – przez Chrystusa – stowarzyszeni ofiarują Bogu Ojcu. Czynią to za wzorem świętych patronów Arcybractwa: Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty i św. Magdaleny, oni – obecni u stóp Krzyża – pierwsi pełnili straż honorową. W życiu Arcybractwa – na przestrzeni tych lat – przewijało się wiele elementów: kult oddawany Najświętszemu Sercu Jezusa, kierunek eucharystyczny i wynagradzający, uświęcenie obowiązków stanu, pielgrzymki, wyjazdy i spotkania o charakterze towarzysko – rekreacyjnym. W każdy 1. czwartek miesiąca gromadzimy się w kościele, by w godzinnej adoracji trwać przy Jezusie Eucharystycznym. Podczas pierwszopiątkowych wieczornych Mszy Św. modlimy się w intencji wynagradzania Sercu Chrystusa za grzechy i zaniedbania. Po nabożeństwie – z zapalonymi świecami – trwamy nadal przed tabernakulum, odmawiając Litanię do Najświętszego Serca Jezusa. Szczególne miejsce w kalendarzu Arcybractwa zajmują: uroczystości Najświętszego Serca Jezusa, adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja o 1500 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz wielkopiątkowe czuwanie przy Grobie Pańskim. Do tradycji Arcybractwa należy organizowanie spotkań opłatkowych i z okazji święta patronalnego (uroczystość Najświętszego Serca). Ważne miejsce w 15 letnim życiu wspólnoty zajmowały pielgrzymki do sanktuariów, gdzie Bóg w szczególny sposób okazuje swoje miłosierdzie. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu parafii. We wszystkich uroczystościach towarzyszy nam sztandar, ufundowany przez stowarzyszonych. Wszystkie przedsięwzięcia i zdarzenia w Arcybractwie kierują nasze myśli ku  Najświętszemu Sercu, symbolizującemu miłość Zbawiciela. Służą otworzeniu się na drugiego człowieka. Dziękując Bogu za dar bycia razem we wspólnocie, prosimy Go o łaskę poszerzonego serca, byśmy umieli dawać miłość za Miłość. Zelatorką tej grupy duszpasterskiej jest Krystyna Popek natomiast opiekunem jest O. Piotr Marszałkiewicz. Spotkania grupy odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 w sali nr 2.

Brak możliwości komentowania.