Caritas

Caritas

caritas

Caritas Parafialna powstała w naszej parafii w r. 2000 jako Sekcja Charytatywna Rady Parafialnej. W jej skład wchodzi kilkanaście osób, które zajmują się pomocą rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, bezrobotnym, mającym problemy finansowe, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne. Caritas prowadzi szeroką działalność społeczną. Oto przykładowy zakres tej pracy: zbiórki pieniędzy na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych; zbiórki artykułów spożywczych i środków czystości; zbiórka z okazji Tygodnia Miłosierdzia; zbiórka na stypendia dla młodzieży okazji Dnia Papieskiego; opłaty dla potrzebujących (za czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną, węgiel, lekarstwa), finansowa pomoc pogorzelcom, rehabilitacja dzieci, czesne za studia, paczki żywnościowe na święta.Wiele sanockich rodzin potrzebuje pomocy. Cieszy nas fakt, że nasza Caritas, jako organizacja nie mająca żadnych źródeł utrzymania ani dotacji państwowych może choć trochę pomóc ludziom będącym w potrzebie.

Zadania jakimi się kieruje centrala Caritas, na stopniu diecezjalnym:

• organizowanie oraz prowadzenie instytucji udzielającej pomocy;
• niesienie pomocy osobom fizycznym
• powoływanie struktur Caritas parafialnych
• prowadzenie oraz formowanie pracowników mających zajmować się działalnością charytatywną
• organizowanie stałych, a także okazjonalnych kampanii mających finansować działalność dobroczynną.

Caritas parafialna stanowi zasadnicze ogniwo Caritas. Oba te ogniwa: centralny oraz parafialny współgrają ze sobą, doskonale uzupełniając się. Działalność przejawiana na etapie centralnym jest podstawą do realizacji tych zadań, które przeznaczone są na działalność o szerszej skali. Centrala w diecezji pełni funkcję koordynacyjną oraz formacyjną. Obok tego na najbardziej niskim szczeblu działają wolontariusze, które zmieniają obraz Caritas, który dzięki nim staje się mniej fasadowy. Faktem jest to, że do osób najbardziej potrzebujących trafiają z większą skutecznością Caritas parafialna, przez co przewyższa ona znacznie liczbę tych osób, które zostały włączone w pomoc niesioną przez poszczególne centrale diecezjalne. Wolontariusze działający w środowisku parafialnym budują w nich specjalistyczne formy i są bezcennym środowiskiem wychowawczym. Praktyka pokazuje, że działania dobroczynne w parafiach spełniają parafialne grupy ofiarne. Swoją działalność zaczęły wtedy, gdy działanie Caritas Kościoła było oficjalnie zawieszone. Obecnie dokonuje się proces utożsamiania grup charytatywnych z organizacją Caritas Polska. Caritas funkcjonująca na etapie parafii została zatwierdzona mocą decyzji wydanej przez dyrektora na szczeblu Caritas działającej w diecezji. Przedstawicielem Caritas w poszczególnych parafiach są proboszczowie. Często zastępuje go człowiek świecki. Członkowie należący do parafialnej Caritas mają status wolontariusza.

Caritas parafialna spełnia następujące zadania:

• uaktywnienia działalność dobroczynną wspólnoty jaką stanowi parafia
• rozpoznaje konieczność niesienia potrzeb tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna
• dostarcza pomoc najbardziej potrzebującym
• współpracuje z centralą Caritas oraz z Caritas działającej w parafii

Pomoc doraźną można w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00. Raz w miesiącu po ogłoszeniach w niedzielę będą wydawane artykuły żywnościowe z programu pomocowego. Duszpasterską opiekę nad tą grupą sprawuje O. Józef Cydejko.

Brak możliwości komentowania.