Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa

logo2-440x300

Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Wspólnota, która zaczęła się na Zachodzie jako Bractwo, znalazła w Polsce żyzną ziemię i rozwinęła się w ruch odnowy Kościoła. Sytuacja ukrycia, w jakiej wówczas musiała tam wzrastać Wspólnota, sprzyjała realizacji i rozwojowi w duchu Soboru pierwotnego planu Założycieli co do współpracy pomiędzy kapłanami, braćmi, siostrami i świeckimi. Pierwsze publiczne spotkanie odbyło się w kościele św. Marcina we Wrocławiu 20.12.1981 r. z inicjatywy ks. Winfrieda Wermtera CPPS. Wspólnota Krwi Chrystusa istnieje już w Kościele katolickim 200 lat. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, wierni charyzmatowi św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), ofiarowują Krew Chrystusa Ojcu Niebieskiemu, gdy w cierpieniach świata spotykają Krwawiącego Jezusa. Jest to ich droga odnowy Kościoła i świata. Bractwo Przenajdroższej Krwi Chrystusa powstało w 1808 r. w Rzymie, później opiekowało się nim założone przez św. Kaspra w 1815 r. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Na początku lat osiemdziesiątych o. Wermter przeszczepił do Polski Zgromadzenie Misjonarzy i zainicjował też powstanie świeckiej Wspólnoty Krwi Chrystusa. Obecnie liczy ona ok. 10 tys. członków i 4 tys. sympatyków. Motywem przewodnim tego dzieła jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i streszcza się w słowach Ewangelii „Nikt nie ma większej miłości od taj, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”(J. 15,13). Wspólnota Krwi Chrystusa w swojej duchowości kładzie duży nacisk na życie Słowem Bożym według metody „Słowa Życia” – w ten sposób staje się światłem w szukaniu i wypełnianiu woli Bożej, drogowskazem, dającym moc i siłę do przezwyciężania trudności. Co więcej, Słowo Boże inspiruje do ewangelizacji, do bycia świadkiem i narzędziem w ręku Boga.  Praktycznie odbywa się to w ten sposób, że na spotkaniach w swoich grupach rozważany jest fragment z Pisma Świętego, uczestnicy dzielą się owocami medytacji, a następnie wybierają wspólnie krótki fragment, którym starają się żyć przez następny tydzień, tzn. powtarzać to Słowo w sercu jak najczęściej i konsekwentnie kształtować według niego swoje życie. Najmocniejszym i głównym „Słowem Życia” oraz największą inspiracją dla nas jest Krew Chrystusa, która uczy ofiarnej miłości, pozwala poświęcić dla bliźniego nasz czas i siły. Jako wspólnota osób świeckich, stara się być ona przedłużeniem misji Misjonarzy Krwi Chrystusa w świecie, a zwłaszcza w miejscach, gdzie sami nie mogą dotrzeć. Święty Kasper del Bufalo, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i patron Wspólnoty Krwi Chrystusa, prowadził misje ludowe i ewangelizował bandytów, którzy w tych czasach terroryzowali tereny między Rzymem a Neapolem. To apostolstwo kontynuują dzisiaj jego duchowi synowie, którzy tak samo jak ich założyciel, prowadzą misje i rekolekcje w parafiach oraz dni skupienia i rekolekcje w Domach Misyjnych dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Obok tych zadań starają się odpowiadać na różne inne bolączki i potrzeby ludzi, którym są w stanie zaradzić. Ta misja nie byłaby jednak tak owocna bez pomocy i udziału w niej osób świeckich. Realizowanie i pogłębianie tej współpracy dokonuje się m.in. poprzez comiesięczne skupienia formacyjne, z których korzystają animatorzy diecezjalni Wspólnoty, po czym z kolei przekazują temat animatorom parafialnym, a ci członkom Wspólnoty Krwi Chrystusa na organizowanych dla nich spotkaniach.  Opiekunem grupy jest O. Piotr Marszałkiewicz.

Brak możliwości komentowania.