I Komunia

Pierwsza Komunia Święta jest uznawana za najważniejszy spośród wszystkich sakramentów, jakie możemy przyjąć jako chrześcijanie. Słowo Komunia pochodzi od łacińskiego communio – wspólnota, określenie Eucharystia natomiast od greckiego eucharystia – dziękczynienie. Komunia Święta została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa składającego dziękczynienie Bogu Ojcu, w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. W Piśmie Świętym czytamy: “A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim. Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana…”(Łk 22;14-20). Ponieważ Pierwsza Komunia Święta posiada nierozerwalny związek z Ostatnią Wieczerzą, jednym z najistotniejszych znaczeń jakie musimy odkryć pod używanymi przez kościół symbolami są ciało i krew Chrystusa ukryte pod postaciami chleba i wina. Jako katolicy wierzymy, że podczas Eucharystii doświadczamy obecności samego Chrystusa pod tymi właśnie postaciami. Przyjęcie Sakramentu Komunii Świętej symbolizuje nasze uczestnictwo w drodze jaką po Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus przebył dla naszego zbawienia, czyli jego męczeńską śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie. Prawdziwy duchowy wymiar Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej wiążę się z wielką odpowiedzialnością, bowiem od tego momentu każdy z nas staje się w pełni odpowiedzialny za wszystkie swoje uczynki. Na drodze do komunii stoi konfesjonał, przy którym człowiek musi szczerze wyznać wszystkie swoje grzechy. Bowiem dopiero „oczyszczanie” daje możliwość pełnego obcowania z Bogiem. Pamiętajmy o niezwykłej istocie sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

I Komunia św. 2020 – Komunikat związany z uroczystością Pierwszej Komunii w okresie Pandemii

Drodzy Rodzice dzieci pierwszokomunijnych.

Dla spokoju i lepszego zaplanowania uroczystości I Spowiedzi i Komunii św. proszę przyjąć co następuje.

  • Otóż z wiadomych względów w maju na tej uroczystości się nie spotkamy. Jeśli wszystko będzie dobrze i powróci możliwość naszego normalnego funkcjonowania, to w naszej parafii I Komunia odbędzie się 25 października o godz. 11.30. Pierwsza Spowiedź św. będzie w przeddzień, w sobotę 24 października o godz. 17.00.
  • Niestety wszyscy mamy dużo niepewności także i w odniesieniu do daty październikowej i nikt nie potrafi zapewnić jaka wtedy będzie sytuacja na świecie. Dlatego proszę rozważyć też inną możliwość, mianowicie przystąpienia do tych sakramentów zupełnie indywidualnie. Wyglądałoby to tak, że do spowiedzi dziecko wraz z bliskimi mogłoby przyjść w każdej chwili. W naszej świątyni dyżury w konfesjonale są stałe. Rodzić powinien wtedy podejść do Ojca aktualnie pełniącego posługę w konfesjonale i powiedzieć, że właśnie za chwilę przystąpi dziecko do I Spowiedzi św. To sprawi, że Ojciec będzie mógł bardziej pomóc i lepiej przeprowadzić dziecko przez ten ważny sakrament. Po spowiedzi dziecko otrzyma od kapłana potwierdzenie jej odbycia. Gdyby przypadkiem się zdarzyło przeoczenie, bardzo proszę rodziców aby podeszli i o takie potwierdzenie poprosili, a Ojcowie na pewno je wypiszą. Do pierwszej spowiedzi św. dziecko powinno przystąpić najwyżej kilka dni przed I Komunią św.
  • Do Spowiedzi powinni również przystąpić rodzice i rodzice chrzestni, jeśli tylko spełniają wiadome warunki (tzn. nie żyją w związkach niesakramentalnych, albo nie wniosły sprawy rozwodowej przeciwko współmałżonkowi).
  • I Komunia św. mogłaby być na dowolnej Eucharystii, sprawowanej w naszej świątyni. Należałoby tylko wcześniej przyjść i zgłosić to w zakrystii, przynosząc otrzymane po spowiedzi św. potwierdzenie jej odbycia. To warunek konieczny do możliwości pełnego uczestniczenia w Eucharystii.

Bardzo bardzo stanowczo proszę aby robienie pamiątkowych zdjęć było jak najbardziej dyskretne. Wiemy, że uczestniczący na Eucharystii przypadkowi wierni mogą nie życzyć sobie bycia fotografowanymi. Dlatego ewentualnie robiąc zdjęcia tylko we własnym zakresie bezwzględnie nie wchodźmy do prezbiterium kościoła, ograniczmy wszelkie przemieszczanie się tak aby nie rozpraszać uczestniczących.

Po tej Mszy św. dziecko otrzymałoby również obrazek, który mam nadzieję rodzice wybiorą i zakupią dla wszystkich.

  • I Komunia św. dla dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Ul. Rycerskiej odbędzie się 20 września br. o godz. 11.30.

Bardzo proszę aby o książeczki dla dzieci postarali się rodzice indywidualnie. Można je nabyć np. w naszym sklepiku franciszkańskim. Gdyby ktoś z Państwa zechciał przy okazji zakończenia tego etapu formacji duchowej dziecka złożyć ofiarę na potrzeby naszej świątyni to będziemy bardzo wdzięczni. Takie ofiary również można składać w zakrystii z zaznaczeniem od kogo.

Ponad to w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do nas odpowiadam, że ze względu na aktualne warunki zagrożenia chorobowego oraz wydane zalecenia biskupa Legnickiego rocznica Pierwszej Komunii świętej dla dzieci, które przyjęły ją w zeszłym roku nie odbędzie się w sposób zorganizowany. Zapraszam do indywidualnej modlitwy podczas Mszy świętych sprawowanych w rocznicę tej uroczystości bądź do przeżycia tego czasu dziękczynienia w Waszych wspólnych modlitwach we wspólnotach domowych.

Z wyrazami szacunku i życzeniami Mocy z Wysoka

 

Najnowszy Komunikat dla Rodziców dzieci Pierwszokomunijnych 

Niniejszym informuję zgodnie z zapowiedzią, że pierwsza tura dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej dostąpi tego zaszczytu w niedzielę 21 czerwca br. 

W tym dniu po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa następujące osoby:

1. Filitowska Emilia
2. Kuźnicka Karolina
3. Lewandowski Jakub
4. Lipiński Mikołaj
5. Mężyński Jakub
6. Mróz Bartosz
7. Nowakowski Kacper
8. Olbrych Karolina
9. Olbrych Piotr
10. Szymaniuk Konrad
11. Ziętek Dorian

Pierwsza spowiedź dla tych dzieci w sobotę 20 czerwca o godz. 17.00 w świątyni. Na ten dzień należy przynieść medaliki czy różańce, które nie były poświęcone. Wspólnie pomodlimy się i ojciec poświęci te przedmioty kultu i wyznawania wiary. Rodziców proszę również aby przynieśli obrazki. Na niedzielę zostaną podpisane i opieczętowane. Również w sobotę przećwiczymy sposób zajmowania miejsca w niedzielę na 11.30 oraz obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

 

O. Jan Janus OFMConv.

Brak możliwości komentowania.