Małżeństwo

Małżeństwo jest siódmym sakramentem wymienianym przez kościół katolicki. Jest to święty sakrament, dlatego osoby decydujące się na jego zawarcie muszą być w pełni dojrzali nie tylko pod względem prawnym ale również pod względem psychicznym i emocjonalnym. Jest to sakrament dwojga osób: kobiety i mężczyzny, którzy podejmują dobrowolna i nieprzymuszoną decyzję na wspólne życie. Małżeństwo jest sakramentem nierozerwalnym i jest ważne do śmierci. Podstawą sakramentu małżeństwa oprócz wyżej wymienianych wartości jest jedność, która po wzajemnym powiedzeniu sobie „tak” nabiera szczególnej mocy. Staje się fundamentem na przyszłe życie. Oprócz wierności musi zaistnieć stałość i jedność to cech są charakterystyczne dla prawdziwości sakramentalnego związku małżeńskiego. Łaska sakramentu małżeństwa wymaga w sposób szczególny zaangażowania ludzkiej natury. Skoro ma ona owocować we wszystkich okolicznościach codziennego życia, to wymaga współpracy człowieka w każdej z jego dziedzin życia. Im lepszej jakości będzie wkład, tym skuteczniej łaska będzie mogła go przemienę iać i uszlachetniać. Im lepiej ukształtowane są osobowość i charakter małżonków, tym łatwiej będzie budować porozumienie i wspólnotę małżeńską. 

1. Informacje ogólne:

Sakrament małżeństwa winien być poprzedzony zaręczynami w gronie rodzinnym, na około 6 miesięcy przed planowanym ślubem. W kancelarii należy przedłożyć:

 • na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu zgłosić się do kancelarii, celem omówienia przygotowań i terminu spisania protokołu przedślubnego;
 • świadectwo chrztu św. i bierzmowania;
 • ostatnie świadectwo z religii, szkoły podstawowej, zawodowej, średniej
 • dowody osobiste;
 • dokumenty do ślubu z USC (jeśli ma to być ślub „konkordatowy”);
 • świadectwo parafialnych katechez przedmałżeńskich (samo świadectwo ze szkoły średniej nie wystarcza);
 • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich
 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi;
 • jeśli narzeczeni są z innych parafii, a pragną wziąć ślub w naszym kościele, musi być stosowne pozwolenie proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.

2. Katechezy i nauki przedślubne

 • katechezy przedmałżeńskie organizowane są trzy razy w roku: w lutym, maju i wrześniu.
 • rozpoczęcie w I wtorek danego miesiąca o godz. 19.15 w sali nr 2.
 • zapisy na pierwszym spotkaniu.
 • nauki trwają 4 tygodnie.

Brak możliwości komentowania.