Bierzmowanie

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjmujemy je by dopełnić łaskę chrztu świętego (KKK n. 1285), to znaczy przez widzialny znak namaszczenia i przyjęcie nowego (lub potwierdzenie chrzestnego) imienia dostąpić specjalnego wylania Ducha Świętego (KKK n. 1302) do życia wiarą i mężnego jej wyznawania.

Przygotowanie do bierzmowania (wg. najnowszych Wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 6 kwietnia 2017 r.) trwa 3 lata, a spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają formę katechezy przy parafii. Obejmują tematykę wiary w Jezusa, przynależności do wspólnoty Kościoła, troski o nieustanne nawrócenie i życie sakramentalne. Wszystko po to, by odświeżyć i pogłębić wiedzę w tych obszarach i przygotować kandydatów na moment przyjęcia znamienia Ducha Świętego.

Jak się zapisać?

Zapisy na przygotowanie rozpoczynają się na początku roku szkolnego w kancelarii parafialnej. Młodzież z po za naszej parafii musi posiadać pozwolenie od proboszcza parafii rodzimej na rozpoczęcie przygotowań po za nią. Przedstawia je kapłanowi prowadzącemu przygotowanie. Pozostałe informacje są podawane przez animatorów grup.

Spotkania kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w terminach ustalonych przez duszpasterzy odpowiedzialnych za przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu poszczególnych grup wiekowych. Informacje dotyczące spotkań ponad to podawane są regularnie w ogłoszeniach duszpasterskich. 

Brak możliwości komentowania.